top of page

Niğde Kent Park Projesi, Niğde-Adana Otoyolu üzerinde üzerinde kentin saçaklanma çeperine yakın bir noktada konumlanmaktadır. Çevresi hatıra ormanları ile sınırlanmış olan 146.000m²’lik alan, hem yeni yerleşim yerlerinin rekreasyon alanı hem de tüm kentlinin şehir parkı olarak kullanımına cevap verecek bir büyüklüğe sahiptir. Genel tasarım yaklaşımı olarak, kentin yeşil alan sürekliliğine ve nitelikli kullanım alanı rezervine katkıda bulunurken her yaştan kentliye hitap edebilecek fonksiyonları ile yaşayan bir kent parçası oluşturmak hedeflenmiştir. Alana ulaşım iki ana araç yolu ile sağlandığından, hem kuzey-batı hem güney-doğu cephelerinden açık otopark girişleri verilmiş, parkın genel sirkülasyonu yaya, bisiklet ve servis yolları ile kurgulanmıştır. Parkın tasarım şeması; genel sirkülasyon kurgusu, rekreasyon ve fonksiyon alanları ile bitkisel kurgu olarak üç katmandan oluşmaktadır. İki ana giriş, parkın yapısal fonksiyonlarına da hizmet eden bir servis yolu ile birbirine bağlanmaktadır. Yaya yolları ise bütün parka yayılan organik bir forma sahiptir. Bu sirkülasyon şemasının kesişim noktaları ise rekreasyon ve yapısal fonksiyonlara hizmet eden restoran, kafe, çocuk oyun alanları, kent bahçeleri, spor alanları, piknik alanları, pazar alanı, dinlenme alanları, macera parkı gibi programlara ayrılmıştır. Park oldukça yoğun iki ana yola cephe vermesi sebebiyle, çeper alanı tampon bölge olarak değerlendirilmiştir. Bitkilendirme kararı olarak, bölgeye özgü endemik bitkiler tercih edilmiştir.

 

Kentin gelişme yönünde bulunması sebebiyle önemli bir potansiyele sahip olan alan, tüm kente hizmet edebilecek yaşayan bir yeşil kent parçası olarak değerlendirilmiş ve tasarlanmıştır.

NIGDE KENT PARK TASARIM PROJESİ

Kentsel | Peyzaj | Rekreasyon

2018, Niğde TR

toplam tasarım alanı : 146.000 m²

bottom of page