top of page

Nokta #35’in çıkış noktası ‘yeri anlamak’ üzerinedir. Alana dair gerek doğal veriler gerekse yapısal veriler göz önünde bulundurularak mekanın aşina olduğu değerleri yok etmeden ve bu değerlerle hareket ederek bir kurgu oluşturulmuştur. Bu anlamda  çevresindeki alanlara ait farklı kot durumlarıyla yakın bir ilişki kurarak bir ‘tampon bölge’ gibi çalışıp bu bölgelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Güçlü bir rampa aksı ve buna bağlı bir örtüyle tasarım içerisinde okunaklı bir aks yaratılmış ve alana dair fonksiyonel bölgeler bu aks üzerinde konumlanmıştır. Farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden fonksiyonlar genel anlamda etkinlik alanı-ana meydan ve rekreasyon alanı etrafında birbirleri içerisinde eriyerek alan boyunca devam etmektedir. Mekanların birbirlerinden ayrılması alana ait doğal kotların düzenlenmesiyle bu mekanların bir araya gelmesi alan boyunca devam eden ve engelsiz bir erişimi sağlayan rampa sistemleriyle kurgulanmıştır.

 

Meydan ve Kamusal açık alan tasarımına yön vermesi ve ‘yer’e en uygun yaklaşımın geliştirilmesi adına alana ait çeşitli veriler göz önünde bulundurulmuştur. Alana ait topografya verileri incelenmiş ve kotsal potansiyeller saptanmıştır. Arazinin içerisinden geçen kuru dere yatağının tekrardan bir su öğesi olarak parkın bir parçası haline getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine arazinin içerisinde bulunan ‘şev’ arazi  kot planlamasına etki edecek bir unsur olarak kabul edilmiştir. Proje alanı dört ayrı bölgeyi birbirine bağlayan bir konumdadır ve bu bölgelere geçiş için mevcutta bulunan ve kullanılan iç kılcal akslarının kotlar arası entegrasyonuna bakılmış ve rasyonel olabilecek akslar kullanıcı alışkanlıkları göz önüne alınarak muhafaza edilmiştir. Alanın çevresinden gelen güçlü bağlantılar göz önüne alınarak kent meydanı ve parkına ana giriş noktaları saptanmıştır. Bu giriş noktaları ve alan içi aksları belirlendikten sonra işlevsel farklılıklara göre bölgeleme kararları alınmıştır. Bu bölgelemelerle hem farklı işlevler için mekansallaşmalar sağlaması hem de bu mekansallaşmaların belirli aks sistemleriyle birbirlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır. Fonksiyonlara göre belirlenen alanlar şu şekildedir; spor aktivite alanı, rekreasyon ve çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve tampon geçiş alanı. Tüm bu bölgeleme ve aks kararlarını bütüncül bir şekilde bir araya getirmesini amaçlayan bir ‘düzen’ olgusu gridal sistemle kurgulanmıştır. Ayrıca mevcutta yoğun olarak kullanılan pazar birimi ve spor salonuna yakın hizmet vermesi amacıyla otoparkın spor salonun güney batısında konumlanmasına karar verilmiştir. Proje alanının omurgası olarak, kuzey-güney bağlantısını sağlayacak şekilde tanımlanacak güçlü bir aks tasarımı benimsenmiştir.

 

Mimari birimlerin tasarımında prefabrik sistem benimsenmiştir. Çelik strüktür bu birimlerin genel iskeletini oluştururken yardımcı birimlerle yapının katmanları oluşturulmuş ve nihai hale getirilmiştir. Yapı kabuğu suya dayanıklı alçıpan  olarak belirlenmiş, ve teras kullanımı önerilen birimler için zeminde ahşap deck malzeme olarak tercih edilmiştir.

 

Tasarlanan alan içerisindeki mekanlarda oluşturulmak istenen, değişip dönüştürülmeye müsait kapalı alan tasarımlarının kamusal alan içerisinde kullanılmasıdır. Bu yaklaşımla 4mx4m boyutlarında üretilmiş olan prefabrik birimler çeşitli kombinasyonlarda ve farklı mekanlarda bir araya getirilebilir ve ihtiyaç halinde başka fonksiyona sahip alanlara taşınabilir.

                     

Kamusal alanın ve parkın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu mimari donatı birimleri toplamda yaklaşık 800 m²’dir. Birimlerin fonksiyonel çeşitlenmeleri şu şekildedir; tuvalet ve mescit, büfe, kafe, tezgah (sergi, kermes vs. için), gişe ve enformasyon, atölye üniteleri.

 

Daha önce belirlenmiş bölgeler üzerinden Karabağlar Meydanı’na gelecek kullanıcılara yönelik mekan kullanım fonksiyonları belirlenmiştir. Bu fonksiyonlara hitap edecek şekilde, alanın mekansallaşma kurguları olgunlaşmaya başlamış ve bu kurgular arası geçişler farklı tipolojideki kullanıcı kitlelerini bir araya bağlayacak şekilde etkin bir rol oynamıştır.

              

Otoparkın doğu cephesindeki atıl kalmış olan duvar ve önündeki alan tırmanma duvarı olarak dönüştürülmüştür. Böylelikle var olan ve kullanılmayan bu alan minimum ölçekte müdahale ile dönüştürülmüş ve potansiyeline uygun bir işlevle spor salonu ile bütünleştirilmiştir.

Spor salonu ve salonun güneybatısında bulunan spor sahalarının dışında alana yayılmış çeşitli spor aktiviteleri mevcuttur. Rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanda meditasyon, yoga ve pilates gibi aktiviteler gerçekleştirilecek şekilde kurgulanmıştır. Ayrıca koşu parkuru ve bisiklet yolu da alan için tasarlanmıştır.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ KAMUSAL AÇIK ALAN VE KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ

Kentsel | Peyzaj | Rekreasyon | Yarışma

2017, İzmir TR

toplam tasarım alanı : 42.000 m²

bottom of page