top of page

'BEYYOGLU' MAĞAZASI İÇ MİMARİ KONSEPT TASARIM VE UYGULAMASI 

İç mimari | Ticari | Marka Tasarımı | Uygulama​

2019, Ankara TR

toplam tasarım alanı : 90 m²

Beyyoglu Markası kurumsal kimlik tasarımı ve konsept projesi hazırlanırken, markanın hedef kitlesi ve moda yaklaşımı ön planda tutulmuştur. Plan şeması oluşturulurken mağaza içerisindeki sirkülasyon modeli tasarlanmış ve kalan alanlar için zeminde ve düşey düzlemlerde malzeme ve doku farklılaşmaları yaratılmıştır. Malzeme seçimi ve mekan tasarımında ürünün önüne geçmeyecek açık bej ve beyaz tonları kullanılmıştır. Yalın bir tasarım anlayışıyla tasarlanan mağazada, doku farklılaşması aynı tonların farklı malzemelerde  kullanılmasıyla sağlanmıştır.

 

Kombinlenebilen floral öğeler hem duvarlarda hem de obje olarak yatay düzlemde kullanılmıştır. Gerektiğinde genel dekor ile birlikte yeniden şekillenebilecek öğelerin bir arada kullanılması  için yardımcı birimler modüler olarak tasarlanmıştır.

      

Mağaza genelindeki  açık tonlarla kontrast oluşturması için aydınlatma ve oturma elemanlarında    siyah   kullanılmıştır. Bu kontrasta ek olarak iç mekan bitkileri kullanılmış, bu bitkiler mağazanın genel konseptiyle uyumlu olacak aksesuarlarla desteklenmiştir.

 

Beyyoglu markasının zincir mağaza oluşturmasına yönelik tasarlanan bu pilot projeye ait konsept kararları, farklı tipolojideki mağazalara uyarlanabilir ve çoğaltılabilir tasarım öğeleri ile kurgulanmıştır.

bottom of page